Wat is het verschil tussen HCK microvoedingsstoffen op maat/recept en bijvoorbeeld voedingssupplementen welke veelal als monopreparaten te koop zijn

HCK microvoedingsstoffen op maat worden speciaal op uw behoefte samengesteld en zijn niet verkrijgbaar in de winkel. In Nederland zijn deze bijzondere voedingsstoffen uitsluitend via een SalusMed specialist verkrijgbaar. De HCK microvoedingsstoffen worden verwerkt in een speciaal Hydro-Kolloid-Systeem, waardoor de vitamines, mineralen, opbouwstoffen, aminozuren enz. beter en gedurende een langere tijd door het lichaam opgenomen worden. Het bijzondere guarnkernmeel is de natuurlijke drager en draagt in belangrijke mate bij aan het optimaliseren van uw stofwisseling. Monopreparaten zoals veelal in winkels te koop worden in de meeste gevallen slechter, of gedurende een korte piek in het lichaam opgenomen. Met als gevolg sterk wisselende bloedspiegels. HCK microvoedingsstoffen op maat werken zeer lichaamsregulerend en optimaliseren de stofwisseling.


Hoe kan ik een persoonlijk op mijn behoefte toegespitst recept laten bereiden?

Een SalusMed Specialist zal eerst samen met u kijken naar uw actuele gezondheidstatus en vervolgens samen met u een doelstelling formuleren binnen de haalbare mogelijkheden. De SalusMed specialist kan op verschillende manier uw tekorten en/of overschotten in uw stofwisseling analyseren. Hiervoor wordt o.a. gebruikt gemaakt van een 24 uurs HRV-Meting en laboratorium onderzoek.


Er wordt steeds gesproken over de stofwisseling, waarom is die zo belangrijk?

De menselijke stofwisseling is in nagenoeg alle lichamelijke en mentale processen betrokken. Bij ziekte of klachten is de stofwisseling altijd verstoort. Soms als gevolg, soms als oorzaak. SalusMed, is als onderdeel van de Hepart Group in Zwitserland, toonaangevend in het opsporen en analyseren van verstoringen in de stofwisseling. Door de stofwisseling doelgericht te optimaliseren door o.a. het gericht aanvullen van essentiële voedingsstoffen zal de stofwisseling weer in balans komen en zal de kwaliteit van leven verbeteren. De stofwisseling is als het ware de motor van uw lichaam en net als elke motor is ook deze afhankelijk van de toevoer van de juiste brandstoffen. O.a. onze hedendaagse voeding draagt ertoe bij dat we onvoldoende bruikbare voedingsstoffen binnen krijgen. Milieu verontreiniging, stress en medicijn gebruik op hun beurt zijn wezenlijke “rovers” van de beschikbare voedingsstoffen. Dit proces leidt in veel gevallen tot een disbalans in de stofwisseling, welke indien niet aangepakt wordt, op langere termijn zal leiden vroegtijdige “aging”, onduidelijke klachten en soms in het ergste geval tot ziekte.


Hoe veilig zijn de HCK persoonlijke voedingsstoffen?

De HCK persoonlijke voedingsstoffen worden in Zwitserland onder de strengste normen en regelgeving bereid. (o.a. volgens de GMP standaard: Good Manufactoring Practice). Bereiding wordt gedaan door Apotheke Richter welke eveneens tot de Hepart Group behoort. Verder staat bereiding in Zwitserland onder controle van artsen.


Hoe lang moet/kan ik voor mij op maat gemaakte HCK voedingsstoffen blijven gebruiken?

Dit mede afhankelijk van uw klachten of gezondheidsstatus. In beginsel is het zo dat een periode van 4-6 maanden de minimale tijd die het lichaam nodig heeft om zich aan de passen aan de optimalisering van stofwisseling. Vaak zijn gedurende de eerste maanden de doseringen hoger en meer omvattend, na verloop van tijd kan in de meeste gevallen worden volstaan met lagere onderhoudsdoseringen. Van belang hierbij is ook in hoeverre u in staat bent om uw levensstijl aan te passen.


Wordt de HCK microvoedingsstoffen en advies van SalusMed vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee, in Nederland niet. In Zwitserland, het thuisland van SalusMed, is dit in veel gevallen geheel of gedeeltelijk wel het geval. Het systeem in Nederland is een politiek georiënteerd systeem waarbij veelal ziekte in stand wordt gehouden en dit ook vergoed wordt door de ziektekosten verzekeraars. SalusMed werkt veelal preventief, om erger te voorkomen en brengt daar waar mogelijk het lichaam terug in de staat waarin het zelf herstellend vermogen zorgt voor herstel en vitaliteit. Deze manier van werken wordt niet vergoed. In de meeste landen om ons heen is men zich zeer wel bewust dat preventie en behoud van gezondheid en vitaliteit een investering in zichzelf is die men er graag voor over heeft. In Nederland denken veel mensen nog anders, we willen wel gezond blijven maar het mag niets kosten. Zoals de naam het al zegt is de ziektekostenverzekering een verzekering en dat impliceert vergoeding bij een niet te voorziene gebeurtenis. Daarom is het goed dat de ziektekostenverzekeringen bestaan, helaas gaan deze in Nederland veelal voorbij aan het probleem in de kern aan pakken.


Is de 24 uurs HRV meting vergelijkbaar met hartcoherentie?

Nee, bij een hartcoherentie training of meting wordt gekeken in hoeverre iemand in staat is ademhaling en hartslag synchroon te laten verlopen (hart-coherentie). Op zich is dit belangrijk om het lichaam in staat te stellen te ontspannen en het zelf herstellend vermogen te activeren. De 24-Uurs HRV meting van SalusMed is daarin tegen een grondige analyse van de zogenaamde Hart-Ritme-Variëteit. Via het hart wordt het autonome zenuwstelsel gemeten, dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor alle onbewuste processen in lichaam en geest. Daarnaast geeft de HRV een indicatie van de algehele gezondheidstoestand van iemand. Ook wordt er gemeten in hoeverre het lichaam in staat is te reguleren. Hoe beter het lichaam in staat is om te reguleren hoe gezonder het lichaam is. De HRV-Analyse zoals door SalusMed uitgevoerd is afkomstig van de universtiteit van Graz in Oostenrijk en in Zwitserland verder ontwikkelt. 24 uurs HRV metingen zijn in de USA, Duitsland Oostenrijk en Zwitserland breder beschikbaar dan in Nederland.