De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de inhoud geen rechten in welke vorm dan ook worden ontleend. Voor eventuele fouten in de tekst of de interpretatie ervan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De diensten, adviezen en/of producten welke u van SALUSMED/SHC betrekt sluiten een advies van uw eigen arts of behandelaar nooit uit. Raadpleeg altijd uw arts, specialist of behandelaar bij vragen, klachten of als u gebruik gaat maken van de diensten en/of producten van SALUSMED of SHC.

Beide laatste genoemden kunnen nooit en te nimmer aansprakelijk worden gehouden voor hun adviezen, uitingen of producten. Voor producten van HCK, EPD of Provisan geldt de productaansprakelijkheid van de producent/apotheek in Zwitserland. Adviezen en recepten welke uitsluitend op doktersvoorschrift worden verstrekt worden voorgeschreven door Prof. Dr. Heiliger. SALUSMED dan wel SHC speelt in dat geval enkel een bemiddelende rol tussen arts en klant.